Війтовецька територіальна громада

Хмельницька область, Хмельницький район

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ №1 25.01.2018

ВІЙТОВЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

ПРОТОКОЛ № 1

засідання виконавчого комітету

 

від 25 січня 2018 року

смт. Війтівці

 

Головував на засіданні виконавчого комітету І. Степанюк – селищний голова

Були присутні  члени виконавчого комітету: Л. Бабич,  А. Береза,    П.Білий, О. Бородай, О. Вітка, Н. Вознюк, О. Воробйова, С. Гальміз, Н. Глущак,              Г. Губай, Р. Демчинський, О. Дрозд, Ж. Канарська, З. Король,Л. Намистюк,    Ю. Осацький, В. Печенюк, С. Рябий, В. Свистун, С. Смарунь, В. Сніцар, О.Сьоміна, А. Тичинський, В.Ткачук

      Запрошені на засідання виконавчого комітету :  І. Демчинська - начальник загального відділу, Р. Домбровська  – начальник відділу соціального захисту населення, М. Зінько – головний спеціаліст-юрисконсульт, І. Мала – заступник начальника загального відділу, І. Мельничук – заступник начальника відділу обліку і звітності,   А. Михальчишена – начальник    фінансового  відділу,  Т. Козера – паспортист ЦНАП, Р. Шевченко – начальник відділ економічного розвитку, інвестицій, містобудування, архітектури та земельних відносин

Відсутні члени виконавчого комітету: К. Басій, І. Білий                              

             

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Про виконання бюджету за   2017 рік

№ 1 від 25.01.2018 р. стор. – _____

Доповідає: начальник фінансового відділу А. Михальчишина

2. Про підсумки роботи зі зверненнями громадян, які надійшли до селищної ради у  2017 році

№ 2 від 25.01.2018 р. стор. – _____

Доповідає: керуючий справами (секретар) виконавчого комітету А.Береза

3. Про схвалення Порядку присвоєння та зміни адрес і адресних номерів об’єктам нерухомого майна, розташованих на території Війтовецької селищної ради

№ 3 від 25.01.2018 р. стор. – _____

Доповідає: начальник відділ економічного розвитку, інвестицій, містобудування, архітектури та земельних відносин Р. Шевченко  

4. Про організацію виконання завдань із забезпечення  ведення військового обліку громадян України на території  Війтовецької селищної ради

№ 4 від 25.01.2018 р. стор. – _____

Доповідає: паспортист ЦНАП Т. Козера  

5. Про визначення видів суспільно-корисних робіт та перелік об’єктів на яких особи,  засуджені до покарання у виді громадських робіт і особи,  на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт могли б відбувати громадські роботи

№ 5 від 25.01.2018 р. стор. – _____

Доповідає: керуючий справами (секретар) виконавчого комітету А.Береза

6. Про міри по збереженню від пошкоджень кабельних ліній зв’язку на території  Війтовецької селищної ради (TOB «АТРАКОМ»)

№ 6 від 25.01.2018 р. стор. – _____

Доповідає: заступник селищного голови В. Печенюк

7. Про затвердження Дефектного акту та зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта будівництва реконструкція котельні та теплової мережі ДНЗ «Лісова казка» по вул. Молодіжна 2б в с. Писарівка Війтовецької ОТГ Хмельницької області

№ 7 від 25.01.2018 р. стор. – _____

Доповідає: начальник відділ економічного розвитку, інвестицій, містобудування, архітектури та земельних відносин Р. Шевченко  

8. Про затвердження протоколу комісії по наданню матеріальних допомог

№ 8 від 25.01.2018 р. стор. – _____

Доповідає: заступник селищного голови В. Свистун

9.  Про затвердження розпоряджень селищного голови

№ 9 від 25.01.2018 р. стор. – _____

Доповідає: керуючий справами (секретар) виконавчого комітету А.Береза

ПІДСУМКИ  ГОЛОСУВАННЯ : ЗА– 25, ПРОТИ – 0 , УТРИМАЛИСЬ – 0,     НЕ ГОЛОСУВАЛИ – 0.

  

1. Про виконання бюджету за   2017 рік

СЛУХАЛИ: А. Михальчишину  начальника фінансового відділу про виконання бюджету за   2017 рік

ВИРІШИЛИ: проект рішення «Про виконання бюджету за 2017 рік» - прийняти, як  рішення виконавчого комітету селищної  ради (додається)

ПІДСУМКИ  ГОЛОСУВАННЯ : ЗА– 25, ПРОТИ – 0 , УТРИМАЛИСЬ – 0, НЕ ГОЛОСУВАЛИ – 0  

2. Про підсумки роботи зі зверненнями громадян, які надійшли до селищної ради у  2017 році

СЛУХАЛИ: А. Березу керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету про підсумки роботи зі зверненнями громадян, які надійшли до селищної ради у  2017 році

ВИРІШИЛИ: проект рішення «Про підсумки роботи зі зверненнями громадян, які надійшли до селищної ради у  2017 році» - прийняти, як  рішення виконавчого комітету селищної  ради (додається)

ПІДСУМКИ  ГОЛОСУВАННЯ : ЗА– 25, ПРОТИ – 0 , УТРИМАЛИСЬ – 0, НЕ ГОЛОСУВАЛИ – 0

3. Про схвалення Порядку присвоєння та зміни адрес і адресних номерів об’єктам нерухомого майна, розташованих на території Війтовецької селищної ради

СЛУХАЛИ:  Р.Шевченка -  начальника відділу економічного розвитку, інвестицій, містобудування, архітектури та земельних відносин,  який ознайомив з Порядком присвоєння та зміни адрес і адресних номерів об’єктам нерухомого майна, розташованих на території Війтовецької селищної ради (додається)

ВИРІШИЛИ: проект рішення «Про схвалення Порядку присвоєння та зміни адрес і адресних номерів об’єктам нерухомого майна, розташованих на території Війтовецької селищної ради» - прийняти, як  рішення виконавчого комітету селищної  ради (додається)

ПІДСУМКИ  ГОЛОСУВАННЯ : ЗА–25, ПРОТИ – 0 , УТРИМАЛИСЬ – 0, НЕ ГОЛОСУВАЛИ – 0

4. Про організацію виконання завдань із забезпечення  ведення військового обліку громадян України на території  Війтовецької селищної ради

СЛУХАЛИ:  Т. Козеру -  паспортиста ЦНАП про організацію виконання завдань із забезпечення  ведення військового обліку громадян України на території  Війтовецької селищної ради

ВИРІШИЛИ: проект рішення «Про організацію виконання завдань із забезпечення  ведення військового обліку громадян України на території  Війтовецької селищної ради» - прийняти, як  рішення виконавчого комітету селищної  ради (додається)

ПІДСУМКИ  ГОЛОСУВАННЯ : ЗА– 25, ПРОТИ – 0 , УТРИМАЛИСЬ – 0, НЕ ГОЛОСУВАЛИ – 0

5. Про визначення видів суспільно-корисних робіт та перелік об’єктів на яких особи,  засуджені до покарання у виді громадських робіт і особи,  на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт могли б відбувати громадські роботи

СЛУХАЛИ А. Березу– керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету, який ознайомив з видами суспільно-корисних робіт та переліком об’єктів на яких особи,  засуджені до покарання у виді громадських робіт і особи,  на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт могли б відбувати громадські роботи  та запропонував їх затвердити

ВИРІШИЛИ: проект рішення «Про визначення видів суспільно-корисних робіт та перелік об’єктів на яких особи,  засуджені до покарання у виді громадських робіт і особи,  на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт могли б відбувати громадські роботи» - прийняти, як  рішення виконавчого комітету селищної  ради (додається)

ПІДСУМКИ  ГОЛОСУВАННЯ : ЗА– 25, ПРОТИ – 0 , УТРИМАЛИСЬ – 0, НЕ ГОЛОСУВАЛИ – 0

6. Про міри по збереженню від пошкоджень кабельних ліній зв’язку на території  Війтовецької селищної ради (TOB «АТРАКОМ»)

СЛУХАЛИ:  В. Печенюка -  заступника  селищного голови про міри по збереженню від пошкоджень кабельних ліній зв’язку на території  Війтовецької селищної ради (TOB «АТРАКОМ»)

ВИРІШИЛИ: проект рішення «Про міри по збереженню від пошкоджень кабельних ліній зв’язку на території  Війтовецької селищної ради (TOB «АТРАКОМ»)» - прийняти, як  рішення виконавчого комітету селищної  ради (додається)

ПІДСУМКИ  ГОЛОСУВАННЯ: ЗА– 25, ПРОТИ – 0 , УТРИМАЛИСЬ – 0, НЕ ГОЛОСУВАЛИ – 0

7. Про затвердження Дефектного акту та зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта будівництва реконструкція котельні та теплової мережі ДНЗ «Лісова казка» по вул. Молодіжна 2б в с. Писарівка Війтовецької ОТГ Хмельницької області

СЛУХАЛИ:  :  Р.Шевченка -  начальника відділу економічного розвитку, інвестицій, містобудування, архітектури та земельних відносин про затвердження Дефектного акту та зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта будівництва реконструкція котельні та теплової мережі ДНЗ «Лісова казка» по вул. Молодіжна 2б в с. Писарівка Війтовецької ОТГ Хмельницької області

ВИРІШИЛИ: проект рішення «Про затвердження Дефектного акту та зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта будівництва реконструкція котельні та теплової мережі ДНЗ «Лісова казка» по вул. Молодіжна 2б в с. Писарівка Війтовецької ОТГ Хмельницької області» - прийняти, як  рішення виконавчого комітету селищної  ради (додається)

ПІДСУМКИ  ГОЛОСУВАННЯ: ЗА– 25, ПРОТИ – 0 , УТРИМАЛИСЬ – 0, НЕ ГОЛОСУВАЛИ – 0

8. Про затвердження протоколу комісії по наданню матеріальних допомог

СЛУХАЛИ: В. Свистуна  –  заступника селищного голови, який повідомив присутнім про те, що 24 січня 2018 року відбулося засідання комісії по наданню матеріальних допомог, він ознайомив присутніх зі списком громадян, які потребують допомоги та розмірами допомог встановлених комісією (протокол засідання комісії додається)

ВИРІШИЛИ: проект рішення «Про затвердження протоколу комісії по наданню матеріальних допомог» - прийняти, як рішення виконавчого комітету селищної ради (додається)

ПІДСУМКИ  ГОЛОСУВАННЯ: ЗА– 25, ПРОТИ – 0 , УТРИМАЛИСЬ – 0, НЕ ГОЛОСУВАЛИ – 0

9.  Про затвердження розпоряджень селищного голови

СЛУХАЛИ: А. Березу– керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету, який ознайомив присутніх з розпорядженнями  селищного голови та запропонував їх затвердити

ВИРІШИЛИ: проект рішення «Про затвердження розпоряджень селищного голови» - прийняти, як рішення виконавчого комітету селищної ради (додається)

ПІДСУМКИ  ГОЛОСУВАННЯ: ЗА– 25, ПРОТИ – 0 , УТРИМАЛИСЬ – 0, НЕ ГОЛОСУВАЛИ – 0

   

 

Селищний голова                                                               І. Степанюк

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Чи задоволені Ви роботою сайту?

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь