Війтовецька територіальна громада

Хмельницька область, Хмельницький район

Проєкт Рішення

Рішення

_____    __________   ________                Війтівці                                  № _____

 

Про затвердження регламенту

відділу «Центр надання адміністративних послуг»

 

      Із метою поліпшення умов реалізації конституційного права громадян на звернення до виконавчих органів селищної ради, запобігання проявам корупції, підвищення ефективності роботи органів місцевого самоврядування під час надання адміністративних послуг, відповідно до законів України «Про звернення громадян», «Про адміністративні послуги», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру», ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.02.2006 № 90-р «Про схвалення Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади», селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити регламент відділу «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Війтовецької селищної ради  (далі – Регламент), що додається.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову постійної комісії з питань

прав людни, законності, депутатської діяльності, етики О.М. Тернавську.

 

 

 

 

 

 

 

 

Селищний голова                                                                           Ігор СТЕПАНЮК

 

Додаток № 1

до рішення ради

Війтовецької селищної ради

від _______ №___________

 

 

РЕГЛАМЕНТ

Відділу «Центру надання адміністративних послуг»

Виконавчого комітету Війтовецької селищної ради

 

 

1. Загальні положення

      1.1. Регламент відділу «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Війтовецької селищної ради  (далі – Регламент) розроблено відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги», з урахуванням Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 р. № 588 (з наступними змінами).

     Цей Регламент визначає порядок організації роботи відділу «Центр надання адміністративних послуг» у Війтовецькій селищній раді (далі – відділ «ЦНАП»), порядок дій адміністраторів відділу «ЦНАП» та їх взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

     1.2.Регламент є нормативним актом, розробленим на основі чинного законодавства України з врахуванням Регламенту роботи виконавчих органів Війтовецької селищної ради, який визначає засади діяльності та взаємодії органів влади, які надають адміністративні послуги, організації документообігу та порядку здійснення моніторингу за належністю надання адміністративних послуг за принципом організаційної єдності.

    1.3. Затвердження та внесення змін до Регламенту здійснюється рішенням селищної ради.

    1.4.Дотримання положень Регламенту є обов’язковим для всіх працівників відділу «ЦНАП», а також для суб’єктів надання адміністративних послуг в частині надання відповідних послуг через відділ «ЦНАП».

    1.5. Терміни, які використовуються у цьому Регламенті, вживаються у значеннях, наведених у законах України «Про адміністративні послуги».

    1.6. Час прийому суб’єктів звернень у відділі «ЦНАП», його територіальних підрозділів, віддалених місць для роботи адміністраторів такого відділу «ЦНАП» (в разі їх утворення) затверджується рішенням селищної ради, з урахуванням вимог Закону України “Про адміністративні послуги”.

    1.7. Перелік адміністративних послуг, які надаються через відділ «ЦНАП» (далі – Перелік), формується керівником відділу «ЦНАП» з урахуванням пропозицій і зауважень суб’єктів надання адміністративних послуг, та затверджуються  селищною радою.

     1.8.Суб’єктом надання адміністративних послуг на кожну адміністративну послугу, яку він надає відповідно до закону, затверджуються інформаційна і технологічна картки, а у разі якщо суб’єктом надання є посадова особа, – органом, якому вона підпорядковується.

Принципами надання адміністративних послуг у відділі «ЦНАП» є:

 1) пріоритет прав та законних інтересів замовника;

 2) доступність та зручність отримання адміністративних послуг;

 3) відкритість та прозорість – забезпечення проінформованості замовників адміністративних послуг;

 4) обґрунтованість – урахування усіх обставин, що мають значення для вирішення адміністративної справи;

 5) безсторонність (неупередженість) адміністративного органу;

 6) гарантування права замовника на участь у процесі прийняття рішення;

 7) оперативність та своєчасність надання адміністративної послуги;

 8) рівність перед законом;

 9) захищеність персональних даних;

 10) раціональна мінімізація кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг.

 

2. Вимоги до приміщення, в якому розміщується відділ «ЦНАП»

    2.1. Відділ «ЦНАП» розміщується в центральній частині селища  або іншому зручному для суб’єктів звернення місці з розвинутою транспортною інфраструктурою

  2.2 . На вході до приміщення (будівлі) відділу «ЦНАП» розміщуються вивіска з найменуванням відділу «ЦНАП» та табличка з інформацією про графік його роботи (прийомні години суб’єктів звернення).

 

Графік роботи відділу «ЦНАП»:

 

Понеділок-Середа-Четвер: з 8.00 до 17.00 (без перерви на обід)

Вівторок: з 8.00 до 20.00 (без перерви на обід)

П’ятниця: з 8.00 до 15.45 (без перерви на обід)

Вихідний день: субота, неділя      

Вхід до приміщень відділу «ЦНАП», який має сходи, повинен бути облаштований пандусом та поручнями з обох боків для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, а також місцями для тимчасового розміщення дитячих колясок.

 У приміщенні центру облаштовується санітарна кімната з урахуванням потреб осіб з інвалідністю, зокрема тих, що пересуваються на кріслах колісних, та інших маломобільних груп населення.

На прилеглій до центру території облаштовуються місця для безоплатної стоянки автомобільного транспорту суб’єктів звернення, зокрема відповідно позначені місця для автотранспортних засобів, якими керують (в яких перевозяться) особи з інвалідністю, у кількості, визначеній ЗУ “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”. Будівлі, приміщення та стоянки центру облаштовуються з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення згідно з вимогами відповідних державних будівельних норм, стандартів і правил. На прилеглих вулицях розміщуються інформаційні таблички, на яких зазначається місце розташування відділу «ЦНАП»

 2.3. Приміщення відділу «ЦНАП», поділяється на відкриту та закриту частини.

 2.3.1 У відкритій частині здійснюється прийом, консультування, інформування та обслуговування суб’єктів звернення працівниками відділу «ЦНАП». Суб’єкти звернення мають безперешкодний доступ до такої частини відділу «ЦНАП».

Відкрита частина включає:

сектор прийому;

сектор інформування;

сектор очікування;

сектор обслуговування.

Відкрита частина розміщується на першому поверсі будівлі за умови створення належних умов для безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщень будівлі.

  2.3.2. Закрита частина призначена виключно для опрацювання документів, пошти, надання консультацій та здійснення попереднього запису суб’єктів звернення на прийом до адміністраторів за допомогою засобів телекомунікації (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку), а також збереження документів, справ, журналів обліку/реєстрації (розміщення архіву).

 Вхід до закритої частини центру суб’єктам звернення забороняється.

Закрита частина може розміщуватися на інших поверхах, ніж відкрита частина.

2.4. Сектор прийому облаштовується при вході до приміщення выддылу «ЦНАП». У ньому здійснюється загальне інформування та консультування суб’єктів звернення з питань роботи центру.

2.5 Сектор інформування облаштовується з метою ознайомлення суб’єктів звернення з порядком та умовами надання адміністративних послуг.

У секторі інформування розміщуються інформаційні стенди, або інформаційні термінали в зручному для перегляду місці, що містять актуальну, вичерпну інформацію, необхідну для одержання адміністративних послуг.

Сектор інформування облаштовується столами, стільцями, комп’ютерною технікою з вільним доступом до Інтернету та забезпечується канцелярськими товарами для заповнення суб’єктами звернення необхідних документів.

 Для висловлення суб’єктами звернень зауважень і пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг приміщення, де розміщені сектор інформування центру, територіальний підрозділ центру, віддалене робоче місце адміністратора, облаштовуються відповідними засобами (зокрема скринькою) або в них розміщується в доступному місці книга відгуків і пропозицій.

2.6. Сектор очікування розміщується в просторому приміщенні, площа якого визначається залежно від кількості осіб, які звертаються до відділу «ЦНАП» протягом дня, та облаштовується столами для оформлення документів та в достатній кількості стільцями, кріслами тощо.

У секторі очікування облаштовано не менше як 10  місць для суб’єктів звернень .

       Для оплати адміністративного збору в секторі очікування можуть розміщуватися

банкомати, платіжні термінали.

      Для зручності звернень заявників із дітьми в відділі «ЦНАП» створюється дитячий куточок

     2.7. Сектор обслуговування утворений за принципом відкритості розміщення робочих місць. Кожне місце для прийому суб’єктів звернення має інформаційну табличку. Додатково розміщується інформація про прізвище, ім’я, по батькові та посаду працівника. Для швидкого обслуговування суб’єктів звернень робочі місця адміністраторів та суб’єктів надання адміністративних послуг , робочі місця яких знаходяться в Центрі , можуть розподілятися за принципом прийому і видачі документів.

    2.8. Загальна площа секторів очікування та обслуговування є достатньою для забезпечення зручних та комфортних умов прийому суб’єктів звернення і роботи адміністраторів відділу «ЦНАП» і становить 18,3  кв. метри.

   2.9. У приміщенні відділу «ЦНАП» на інформаційних стендах розміщується інформація про:

    1) найменування відділу «ЦНАП», його місце знаходження та місцезнаходження його територіальних підрозділів, віддалених місць для роботи адміністраторів відділу «ЦНАП» (в разі їх утворення), номер телефону для довідок, факсу, адресу веб-сайту, адресу електронної пошти;  

     2) графік роботи відділу «ЦНАП» (прийомні дні та години, вихідні дні), його територіальних підрозділів, віддалених місць для роботи адміністраторів відділу «ЦНАП» (в разі їх утворення);

    3) перелік адміністративних послуг, які надаються через відділ «ЦНАП», його територіальні підрозділи, віддалені місця для роботи адміністраторів відділу «ЦНАП» (в разі їх утворення), та відповідні інформаційні картки адміністративних послуг;

   4) строки надання адміністративних послуг;

   5) бланки заяв та інших документів, необхідних для звернення за отриманням адміністративних послуг, а також зразки їх заповнення;

   6) платіжні реквізити для оплати платних адміністративних послуг;

   7) супутні послуги, які надаються у приміщенні відділу «ЦНАП»;

   8) прізвище, ім’я, по батькові керівника відділу «ЦНАП», контактні телефони, адресу електронної пошти;

   9) користування інформаційними терміналами та автоматизованою системою керування чергою (у разі наявності);

  10) Положення про відділ «ЦНАП»;

  11) Регламент Центру.

 2.10. Перелік адміністративних послуг, які надаються через відділ «ЦНАП», його територіальні підрозділи, віддалені місця для роботи адміністраторів відділу «ЦНАП» (в разі їх утворення) розміщено в доступному та зручному для суб’єктів звернення місці. Адміністративні послуги в переліку групуються за сферами правовідносин (законодавства) та суб’єктами надання адміністративних послуг.

      Перелік адміністративних послуг, які надаються через територіальні підрозділи центру, віддалені робочі місця адміністраторів (у разі їх утворення), затверджується міською радою , з урахуванням потреб суб’єктів звернення.

      2.11. Бланки заяв, необхідні для замовлення адміністративних послуг, розміщуються у секторі інформування на стендах-накопичувачах та стелажах із вільним доступом.

      2.12. Особам з обмеженими фізичними можливостями забезпечується вільний доступ до інформації, зазначеної в цьому розділі, шляхом розміщення буклетів, інформаційних листів на стендах, інших необхідних матеріалів, надрукованих шрифтом Брайля (у разі наявності).  У разі можливості на інформаційних терміналах розміщується голосова інформація та відеоінформація, а також здійснюється інформування іншими способами, які є зручними для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

      2.13. На основі узгоджених рішень із суб’єктами надання адміністративних послуг у роботі відділу «ЦНАП» можуть брати участь представники суб’єктів надання адміністративних послуг для надання консультацій.

     2.14. У приміщенні відділу «ЦНАП» послуги можуть надаватися безпосередньо суб’єкти  надання адміністративних послуг, робочі місця яких знаходяться в відділі «ЦНАП»

 

                  3. Інформаційні і технологічні картки адміністративних послуг

3.1.Інформація для суб’єкта звернення щодо надання адміністративних послуг подається в інформаційних картках адміністративних послуг, а порядок розгляду і вирішення справ щодо надання конкретних адміністративних послуг – у технологічних картках.

3.2. Інформаційні і технологічні картки адміністративних послуг розробляються суб’єктами надання адміністративних послуг на кожну адміністративну послугу та затверджуються відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» та вимог до підготовки технологічної картки адміністративної послуги, що затверджені Кабінетом Міністрів України, а також інших нормативно-правових актів, які регламентують надання адміністративних послуг.

3.3.Керівник відділу «ЦНАП» має право вносити суб’єктові надання адміністративної послуги пропозиції щодо необхідності внесення змін до затверджених інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг.

3.4.У разі внесення змін до законодавства щодо надання адміністративної послуги суб’єкт її надання своєчасно інформує про це орган, що утворив відділ «ЦНАП», а також керівника відділу «ЦНАП», готує пропозиції щодо внесення змін до переліку послуг, які надаються через відділ «ЦНАП», інформаційних та/або технологічних карток адміністративних послуг згідно із законодавством.

 

4. Робота інформаційного підрозділу відділу «ЦНАП»

   4.1. Для надання допомоги суб’єктам звернення у користуванні інформаційними терміналами та     автоматизованою системою керування чергою (у разі її наявності), консультування із загальних питань організації роботи відділу «ЦНАП» та порядку прийому суб’єктів звернення у відділ «ЦНАП» діє сектор інформування (рецепція) або визначатися посадова особа

 4.2. У інформаційному підрозділі відділу «ЦНАП» або у посадової особи (консультанта) суб’єкти звернення можуть отримати:

 1) інформацію щодо діяльності відділу «ЦНАП» і адміністративних послуг;

2) загальну консультацію щодо конкретної адміністративної послуги;

3) допомогу у користуванні системою регулювання черги та інформаційними терміналами (у разі їх наявності);

4) консультацію щодо порядку внесення плати (адміністративного збору) за надання платних адміністративних послуг;

5) інформацію щодо рахунків і банківських реквізитів для сплати адміністративного збору;

6) вихідний пакет документів – результат послуги (якщо для цього не визначено інший порядок);

 7) іншу допомогу, яка необхідна їм перед прийомом в адміністратора та яка пов'язана із наданням адміністративних послуг у відділу «ЦНАП».

 4.3. Інформація, яка розміщується в приміщенні відділі «ЦНАП» (в тому числі на інформаційних терміналах у разі їх наявності) та веб-сайті повинна бути актуальною і вичерпною. Інформація на веб-сайті відділу «ЦНАП» має бути зручною для пошуку та копіювання.

 4.5. Суб’єктам звернення, які звернулись до відділу «ЦНАП» з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку), забезпечується можливість отримання інформації про надання адміністративних послуг Центром у спосіб, аналогічний способу звернення.

4.7. Для виконання функцій консультування в інформаційному підрозділі або консультантом можуть залучатися спеціалісти суб’єктів надання адміністративних послуг.

 

5. Керування чергою у відділі «ЦНАП»

   5.1. З метою забезпечення зручності та оперативності обслуговування суб’єктів звернення у відділі «ЦНАП» вживаються заходи для запобігання утворенню черги, а у разі її утворення - для керування чергою.

  5.2. У разі потреби у відділу «ЦНАП» забезпечується загальне керування чергою шляхом зустрічі суб’єктів звернення (відвідувачів) адміністратором або іншим представником (працівником) відділу «ЦНАП».

  5.3. У разі запровадження автоматизованої системи керування чергою суб’єкт звернення для прийому адміністратором центру реєструється за допомогою термінала в такій системі, отримує відповідний номер у черзі та очікує на прийом. Автоматизована система керування чергою може передбачати персоніфіковану реєстрацію суб’єкта звернення (із зазначенням його прізвища та імені).

   5.4. У разі запровадження автоматизованої системи керування чергою адміністратор, або інший представник (працівник) відділу «ЦНАП» забезпечують надання суб’єктам звернень інформації про правила користування такою системою, а за потреби – допомагають у користуванні нею.

  5.5. У відділі «ЦНАП» може здійснюватися попередній запис суб’єктів звернення на прийом до адміністратора на визначену дату та час. Попередній запис може здійснюватися шляхом особистого звернення до відділу «ЦНАП» та/або електронної реєстрації на веб-сайті.

     Прийом суб’єктів звернення, які зареєструвалися шляхом попереднього запису, здійснюється у визначені години. Для організації прийому громадян адміністратор відділу «ЦНАП» формує журнал реєстрації черги/попереднього запису суб’єктів звернення на поточний місяць.

     В журналі реєстрації черги/попереднього запису суб’єктів звернення в обов'язковому порядку зазначається дата прийому, а також прізвище, ініціали адміністратора, номер його робочого місця, прізвище, ім'я по батькові заявника та адреса.

     Форма журналу реєстрації черги/попереднього запису суб’єктів звернення затверджується головою селищної ради.

     Прийом суб’єктів звернень, які зареєструвались за допомогою попереднього запису, здійснюється у визначені години. У разі запізнення суб’єкта звернення на прийом за попереднім записом більш ніж на 5 хвилин, попередній запис анулюється. У цьому випадку суб’єкт звернення може подати документи в загальному порядку або записатися на певну дату та час повторно.

        Відділ «ЦНАП» може здійснювати керування чергою в інший спосіб, гарантуючи дотримання принципу рівності суб’єктів звернення.

         5.6. З метою забезпечення оперативності обслуговування суб’єктів звернення у відділі «ЦНАП» надається вичерпна інформація і консультації щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг, облік яких фіксується у журналі реєстрації консультацій суб’єктів звернення. Форма журналу реєстрації консультацій суб’єктів звернення затверджується головою селищної ради.

6. Прийняття заяви та інших документів у відділі «ЦНАП»

    6.1. Прийняття від суб’єкта звернення заяви та інших документів, необхідних для надання адміністративної послуги (далі – вхідний пакет документів), та повернення документів з результатом надання адміністративної послуги, (далі - вихідний пакет документів) здійснюється виключно у відділі «ЦНАП» або його територіальних підрозділах, віддалених місцях для роботи адміністраторів такого відділу «ЦНАП» (в разі їх утворення).

    Прийняття заяв для отримання адміністративних послуг від фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, здійснюється незалежно від реєстрації їх місця проживання, крім випадків, передбачених законом.

    Заяви від юридичних осіб приймаються за місцезнаходженням таких осіб або у випадках, передбачених законом, за місцем провадження діяльності або місцезнаходженням відповідних об’єктів, якщо інше не встановлено законом.

     6.2. Прийняття від суб’єкта господарювання заяви про видачу документів дозвільного характеру та документів, що додаються до неї, декларацій відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства, видача (переоформлення, анулювання) документів дозвільного характеру, які оформленні дозвільними органами, та зареєстрованих декларацій здійснюється відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

     6.3. Суб’єкт звернення має право подати вхідний пакет документів у відділі «ЦНАП» (його територіальному підрозділі, віддаленому місці для роботи адміністратора відділу «ЦНАП» (в разі їх утворення) особисто, через представника (законного представника), надіслати його поштою (рекомендованим листом з описом вкладення) або у випадках, передбачених законом, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.

      Заява для отримання адміністративної послуги в електронній формі подається через Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому числі через інтегровані з ним інформаційні системи державних органів та органів місцевого самоврядування.

    6.4. У разі коли вхідний пакет документів подається представником (законним представником) суб’єкта звернення, пред’являються документи, що посвідчують особу представника та засвідчують його повноваження.

     6.5. Адміністратор відділу «ЦНАП» перевіряє відповідність поданого пакету документів інформаційній картці адміністративної послуги , за потреби – надає допомогу суб’єкту звернення у заповнені бланку заяви. У разі коли суб’єкт звернення припустився неточностей або помилки під час заповнення бланка заяви, адміністратор повідомляє суб’єктові звернення про відповідні недоліки та надає необхідну допомогу в їх усуненні.

    6.6. Адміністратор відділу «ЦНАП» складає опис вхідного пакета документів, у якому зазначаються інформація про заяву та перелік документів, поданих суб’єктом звернення до неї, у двох примірниках.

    6.7. Суб’єктові звернення надається примірник опису вхідного пакету документів за підписом та печаткою (штампом) відповідного адміністратора відділу «ЦНАП», а також відмітки про дату та час його складання, реєстраційний номер заяви і перелік документів, що додаються до неї. Другий примірник опису вхідного пакету документів зберігається в матеріалах справи, у разі здійснення у відділу «ЦНАП» електронного документообігу – в електронній формі.

    6.8. Адміністратор під час отримання вхідного пакету документів зобов’язаний з’ясувати прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення про результат надання адміністративної послуги, а також бажане місце отримання оформленого результату надання адміністративної послуги (в центрі, його територіальному підрозділі, віддаленому місці для роботи адміністратора відділу «ЦНАП» (в разі їх утворення), спосіб передачі суб’єктові звернення вихідного пакету документів (особисто, засобами поштового зв’язку, електронною поштою чи засобами телекомунікаційного зв’язку), про що зазначається в описі вхідного пакету документів у паперовій та/або електронній формі.

    6.9. Адміністратор відділу «ЦНАП» здійснює реєстрацію вхідного пакета документів шляхом внесення даних до журналу реєстрації вхідного пакету документів та звернень громадян для отримання адміністративних послуг (у паперовій та/або електронній формі). Після внесення даних справі присвоюється номер, за яким здійснюється її ідентифікація та який фіксується на бланку заяви і в описі вхідного пакета документів.

      Форма бланку заяви та журналу реєстрації вхідного пакету документів та звернень громадян для отримання адміністративних послуг затверджується селищним головою.

   6.10. У разі коли вхідний пакет документів отримано засобами поштового зв'язку і він не містить інформації про прийнятний для суб'єкта звернення спосіб його повідомлення, адміністратор відділу «ЦНАП» не пізніше наступного робочого дня надсилає суб'єктові звернення опис вхідного пакета документів електронною поштою (та/або його відскановану копію) чи іншими засобами телекомунікаційного зв'язку або поштовим відправленням.

    6.11. Якщо під час прийняття вхідного пакету документів адміністратор виявив факт відсутності одного чи кількох документів, необхідних для отримання адміністративної послуги (передбаченого законом та відповідною інформаційною карткою адміністративної послуги) та / або очевидну помилку, неточність чи неповноту відомостей, адміністратор за вибором суб’єкта звернення повертає документи суб’єктові звернення без реєстрації для усунення недоліків, за можливості – надає допомогу в їх усуненні, або реєструє вхідний пакет документів з недоліками.

  6.12. При реєстрації вхідного пакету з недоліками суб’єкт звернення одночасно повідомляється про потребу усунення вказаних недоліків та попереджається про ймовірність негативного рішення у випадку їх не усунення.

  Якщо суб’єкт звернення надсилає вхідний пакет документів засобами поштового зв’язку, він інформується про виявлені недоліки у відповідному повідомленні – описі вхідного пакету документів, а за можливості також повідомляється телефоном.

   6.13. Всі додаткові документи, в тому числі документи на заміну, подаються суб’єктом звернення лише через відділ «ЦНАП» / адміністратора із фіксацією цих дій в матеріалах справи та журналі реєстрації. При цьому суб’єктові звернення видається доповнений опис вхідного пакету документів (на заміну) або вносяться зміни у раніше виданий опис. Внесення додаткових документів та / або документів на заміну підтверджується підписом суб’єкта звернення (уповноваженого представника).

    6.14. У випадку не усунення суб’єктом звернення недоліків вхідного пакету документів, рішення у справі приймається на основі наявних документів відповідно до закону.

    6.15. Після реєстрації вхідного пакету документів адміністратор формує справу у паперовій та / або електронній формі, за потреби (і за можливості) здійснює її копіювання та / або сканування.

    6.16. Інформацію про вчинені дії адміністратор вносить до листа-проходження справи у паперовій та / або електронній формі. Лист-проходження справи також містить відомості про послідовність дій (етапів), необхідних для надання адміністративної послуги та залучених суб’єктів надання адміністративної послуги.

7. Опрацювання справи (вхідного пакета документів)

 7.1.У випадках передбачених рішенням селищної  ради, відповідно до законодавства, рішення про надання адміністративної послуги приймається невідкладно у відділі «ЦНАП».

 7.2. Після вчинення дій, передбачених розділом 6 цього Регламенту, адміністратор не пізніше наступного робочого дня після отримання вхідного пакету документів зобов’язаний направити (передати) вхідний пакет документів суб’єкту надання адміністративної послуги, до компетенції якого належить прийняття рішення у справі (надалі – виконавець), про що робиться відмітка у листі-проходженні справи із зазначенням часу, дати та підпису представника суб’єкта надання адміністративної послуги, до якого її направлено, та поставленням печатки (штампа) адміністратора, що передав відповідні документи. Відомості про передачу вхідного пакету документів вносяться адміністратором до листа-проходження справи у паперовій та / або електронній формі. В листі-проходження вказується контрольна дата виконання послуги.

  7.3. Передача справ у паперовій формі з відділу «ЦНАП» до суб’єкта надання адміністративної послуги здійснюється не рідше одного разу протягом робочого дня, а з територіального підрозділу відділу «ЦНАП», віддаленого місця для роботи адміністратора відділу «ЦНАП» (в разі їх утворення) – не пізніше наступного робочого дня.

   У разі, якщо суб’єктом надання адміністративних послуг є територіальний орган (підрозділ) центрального органу виконавчої влади – строки та порядок передачі документів визначаються в узгодженому рішенні.

   7.4. Отримавши справу, суб’єкт надання адміністративної послуги (далі також – виконавець) зобов’язаний внести запис про її отримання із зазначенням дати та часу, а також прізвища, імені, по батькові відповідальної посадової особи до листа-проходження справи у паперовій та / або електронній формі.

   7.5. Виконавець зобов'язаний вирішити справу у строки, визначені технологічною карткою адміністративної послуги і не пізніше наступного робочого дня з моменту вирішення справи, сформувати вихідний пакет документів та направити його до відділу «ЦНАП».

  7.6. Адміністратор відділу «ЦНАП» у день надходження результату вирішеної справи (адміністративної послуги) здійснює реєстрацію вихідного пакету документів шляхом внесення відповідних відомостей в журнал або електронний реєстр.

  7.7. Адміністративна послуга, що потребує декількох дій (етапів) для її вирішення та дозволяє (передбачає) паралельне опрацювання справи двома і більше структурними підрозділами (виконавчими органами), суб’єкт надання адміністративних послуг забезпечує проходження цих дій (етапів) у встановленому порядку відповідно до технологічної картки адміністративної послуги без участі суб’єкта звернення – шляхом міжвідомчої взаємодії (в тому числі, за можливості, із застосуванням електронного документообігу). Для цього матеріали справи чи їх копії у паперовій та / або електронній формі одночасно передаються та / або надсилаються усім залученим виконавцям. Зведення матеріалів справи здійснюється виконавцем (суб’єктом надання адміністративної послуги), що ухвалює (або готує) кінцеве рішення у справі.

   7.8. Суб’єкт надання адміністративної послуги, за потреби, отримує документи або інформацію, що перебувають у володінні інших адміністративних органів, підприємств, установ або організацій, що належать до сфери їх управління.

   7.9. Виконавець послуги, що потребує декількох дій (етапів) зобов’язаний розглянути справу та прийняти по ній рішення у строки, визначені законодавством України.

  7.10. Контроль за дотриманням виконавцем (виконавцями) терміну розгляду справи та прийняття рішень здійснюється адміністраторами, відповідно до розподілу обов’язків керівником відділ «ЦНАП».

   У разі виявлення факту (фактів) порушення щодо розгляду справи (вимог щодо термінів надання адміністративної послуги згідно технологічної картки тощо) або вимог діючого законодавства в процесі надання адміністративної послуги посадовою чи службовою особою суб’єкта надання адміністративної послуги адміністратор зобов’язаний невідкладно інформувати про це керівника відділу «ЦНАП».

   7.11. Суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний:

своєчасно інформувати відділ «ЦНАП» про перешкоди у дотриманні строку розгляду справи та прийнятті рішення, інші проблеми, що виникають під час розгляду справи;

 надавати інформацію на усний або письмовий запит (у тому числі шляхом надсилання на адресу електронної пошти) адміністратора відділу «ЦНАП» про хід розгляду справи.

 

8. Передача вихідного пакету документів суб’єктові звернення

 

   8.1. Суб’єкт надання адміністративної послуги невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня після оформлення результату надання адміністративної послуги, формує вихідний пакет документів та передає його до відділу «ЦНАП» (його територіального підрозділу, віддаленого місця для роботи адміністратора відділу «ЦНАП» (в разі їх утворення), про що зазначається у листі про проходження справи.

 

   8.2. Адміністратор відділу «ЦНАП» невідкладно у день надходження вихідного пакету документів повідомляє про результат надання адміністративної послуги суб’єктові звернення у спосіб, зазначений в описі вхідного пакета документів, здійснює реєстрацію вихідного пакета документів шляхом внесення відповідних відомостей до листа про проходження справи, а також до відповідного реєстру в паперовій та/або електронній формі.

 

   8.3. Вихідний пакет документів передається суб’єктові звернення особисто під підпис (у тому числі його представникові (законному представникові)) у разі пред’явлення документа, що посвідчує особу та/або засвідчує його повноваження, або у випадках, передбачених законодавством, передається в інший прийнятний для суб’єкта звернення спосіб.

   

    Інформація про дату отримання вихідного пакету документів суб’єктом звернення зазначається в описі вхідного пакета документів або в іншому документі, визначеному органом, що утворив відділ «ЦНАП», і зберігається в матеріалах справи.

 

    8.4. Відмова у позитивному вирішенні справи щодо адміністративної послуги оформляється суб’єктом надання письмово, з визначенням передбачених законодавством підстав для такої відмови та їх обґрунтуванням, та долучається до справи. Письмове повідомлення суб’єкта надання про відмову у позитивному вирішенні справи щодо надання адміністративної послуги видається суб’єкту звернення під особистий підпис або надсилається поштою, про що суб’єкт звернення повідомляється телефоном або електронною поштою у день реєстрації у відділі «ЦНАП» такого повідомлення

 

    8.5. У разі не зазначення суб’єктом звернення зручного для нього способу отримання вихідного пакету документів або його неотримання в відділі «ЦНАП» протягом двох місяців відповідні документи надсилається суб’єкту звернення засобами поштового зв’язку. У разі відсутності відомостей про місце проживання (місцезнаходження) суб’єкта звернення та іншої контактної інформації вихідний пакет документів зберігається протягом тримісячного строку у відділі «ЦНАП», а потім передається на архівне зберігання.

  

   8.6. У разі коли адміністративна послуга, надається невідкладно, адміністратор відділу «ЦНАП» реєструє інформацію про результат розгляду справи у журналі (у паперовій та/або електронній формі), негайно формує вихідний пакет документів у справі та передає його суб’єктові звернення.

  

    8.7. Інформація про кожну надану адміністративну послугу та справу в паперовій (копія документів) та/або електронній (скановані копії документів) формі (заява суб’єкта звернення та інші документи, визначені органом, що утворив центр) за рішенням міської ради , може зберігатися в приміщенні центру, його територіального підрозділу, приміщенні, де розміщено віддалене робоче місце адміністратора.

 

У разі надання адміністративної послуги за допомогою державних реєстрів інформація про послугу зберігається у відповідному реєстрі.

Інформація про адміністративні послуги, надані територіальним підрозділом, адміністратором центру, що працює на віддаленому робочому місці, подається відділу «ЦНАП» для узагальнення в порядку, визначеному регламентом центру.

Усі матеріали справи зберігаються у суб’єкта надання адміністративної послуги.

 

9. Особливості діяльності територіального підрозділу центру, адміністратора центру, що працює на віддаленому робочому місці

9.1. Рішення про утворення та розміщення територіального підрозділу, віддаленого робочого місця адміністратора приймається селищною радою, відповідно до вимог, зазначених  у регламенті, та з урахуванням потреб суб’єктів звернення, кількості населення, що буде ними обслуговуватися, та обсягу послуг, що надаватимуться.

Територіальний підрозділ, віддалене робоче місце адміністратора розміщується на першому або другому поверсі будівлі за умови створення належних умов для безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до такої будівлі.

Віддалене робоче місце адміністратора може бути пересувним, що передбачає наявність відповідного комплекту технічних засобів (комп’ютерної техніки та оргтехніки), оснащених відповідним програмним забезпеченням та вільним доступом до Інтернету.

Робота пересувного віддаленого місця адміністратора забезпечується шляхом проведення виїзних прийомів адміністратора за місцем проживання/перебування (місцезнаходженням) суб’єкта звернення або за іншою адресою, зазначеною ним, у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Перелік категорій суб’єктів звернення, яким можуть надаватися адміністративні послуги за допомогою пересувного віддаленого місця адміністратора, та порядок роботи адміністратора пересувного віддаленого місця визначається органом, який прийняв рішення про утворення центру надання адміністративних послуг.

До обов’язкової категорії суб’єктів звернення, яким адміністративні послуги надаються за допомогою пересувного віддаленого місця адміністратора, належать особи з інвалідністю I групи та інші особи, які, за висновком лікарсько-консультативної комісії, не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги.

9.2 У приміщенні територіального підрозділу, приміщенні, де розміщене віддалене робоче місце адміністратора, забезпечується розміщення актуальної, вичерпної інформації, необхідної для одержання адміністративних послуг, з дотриманням вимог, встановлених пунктом 8 цього Примірного регламенту.

9.3 Територіальний підрозділ, приміщення, де розміщено віддалене робоче місце адміністратора (крім пересувного віддаленого робочого місця адміністратора), облаштовуються місцями для очікування суб’єктами звернень.

10. Особливості діяльності територіального підрозділу відділу «ЦНАП», адміністратора віділу «ЦНАП», що працює на віддаленому робочому місці,  утворених в об’єднаній територіальній громаді

10.1. Територіальний підрозділ відділу «ЦНАП», що утворений в об’єднаній територіальній громаді, адміністратор відділу «ЦНАП», що працює на віддаленому робочому місці, можуть обслуговувати населення одного або декількох старостинських округів.

       10.2. За рішенням селищної ради, окремі функції адміністратора, пов’язані з отриманням заяви та вхідного пакета документів, видачею результатів надання адміністративних послуг або наданням адміністративних послуг, можуть здійснюватися старостою.

 

Секретар ради                                                                                         

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Чи задоволені Ви роботою сайту?

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь