Війтовецька територіальна громада

Хмельницька область, Хмельницький район

Інформаційне повідомлення про проведення громадського обговорення щодо перейменування, реорганізації закладів загальної середньої освіти на території Війтовецької селищної ради

Дата: 21.12.2021 15:27
Кількість переглядів: 599

1.Найменування організатора громадського обговорення -  Війтовецька селищна рада Хмельницького району Хмельницької області.

 

2.Мета: врахування думки жителів Війтовецької селищної територіальної громади щодо реорганізації опорного навчального закладу «Купільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Війтовецької селищної ради Хмельницької області, шляхом виокремлення філій, зміни його типу і назви; припинення юридичної особи Криштопівський навчально – виховний комплекс «загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад» Війтовецької селищної ради Хмельницької області; зміна типу та назви Завалійківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Війтовецької селищної ради Хмельницької області; зміна типу та назви Бокиївського навчального – виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Війтовецької селищної ради Хмельницької області; зміна типу та назви Сарнівського навчально – виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Війтовецької селищної ради Хмельницької області.

 

Запрошуємо вас долучитися до громадського обговорення проектів для формування спроможної мережі закладів загальної середньої освіти Війтовецької селищної ради на 2022-2026 роки.

Відповідно до пункту 30 частини 1 статті 26, статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 78 Господарського кодексу України, пункту 3 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій», постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2020 року № 807-IX «Про утворення та ліквідацію районів», Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій», Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», до Закону України «Про повну загальну середню освіту» від 18 березня 2020 року, не вживаються терміни «І ступінь» чи «І-ІІ», «І-ІІІ ступені». Натомість Закон містить терміни «початкова школа», «гімназія», «ліцей». Зокрема Стаття 32 про «Утворення, реорганізація, ліквідація та перепрофілювання закладу загальної середньої освіти» говорить:

  1. Рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти приймає його засновник (засновники).
  2. Мережа закладів загальної середньої освіти формується відповідно до законодавства з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації, а також відповідно до культурно-освітніх та інших потреб територіальної громади.
  3. Розвиток мережі комунальних початкових шкіл, гімназій забезпечують районні, міські, сільські, селищні ради.

Рішення про утворення комунальних початкових шкіл, гімназій як окремих юридичних осіб, їх реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу), приймають районні, міські, сільські, селищні ради.

Ліцеї можуть бути утворені та здійснювати освітню діяльність за умови дотримання вимог цього Закону, ліцензійних умов та положення про ліцей, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Рішення про утворення початкової школи як структурного підрозділу у складі гімназії, його реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) приймає (приймають) засновник (засновники) такого закладу освіти.

Під час утворення закладу загальної середньої освіти засновник зобов’язаний враховувати вимоги ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти.

2. У разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти засновник зобов’язаний забезпечити учням можливість продовжити здобуття загальної середньої освіти на відповідному рівні освіти.

Реорганізація і ліквідація закладів загальної середньої освіти у сільській місцевості допускаються лише після громадського обговорення проекту, відповідного рішення засновника.

Стаття 35. Типи закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти:

1. Здобуття повної загальної середньої освіти на певному рівні забезпечують:

 

початкова школа, що забезпечує здобуття початкової освіти;

гімназія, що забезпечує здобуття базової середньої освіти;

ліцей, що забезпечує здобуття профільної середньої освіти.

 

Початкова школа функціонує як окрема юридична особа або як структурний підрозділ гімназії (ліцею)

 

Гімназія та ліцей функціонують як окремі юридичні особи.

Як виняток, за рішенням засновника, ліцей може також забезпечувати здобуття базової середньої освіти.

Заклад загальної середньої освіти, що здійснює освітню діяльність на декількох рівнях загальної середньої освіти, має тип закладу вищого рівня, на якому провадиться освітня діяльність.

• Закон України «Про освіту» (ст. 25)

«Засновник закладу освіти зобов’язаний:

у разі реорганізації чи ліквідації закладу освіти забезпечити здобувачам освіти можливість продовжити навчання на відповідному рівні освіти».

Конституція України (ст. 143)

• Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю, вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції.

• Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст. 26)

«Реорганізація або ліквідація навчальних закладів комунальної форми власності здійснюється за рішенням місцевої ради».

Закон України «Про освіту» набрав чинності 28 вересня 2017 року. Згідно з підпунктом 13 пункту 3 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону переоформлення установчих документів закладів освіти з метою приведення їх у відповідність із Законом здійснюється  протягом п’яти років з дня набрання чинності Законом. Відповідно до пункту 5 цього ж розділу Закону засновникам закладів освіти рекомендовано протягом п’яти років привести установчі документи закладів освіти у відповідність із Законом. Таким чином установчі документи, зокрема статути закладів загальної середньої освіти, мають бути переоформлені до 28 вересня 2022 року.

 Станом на сьогодні на території Війтовецької селищної ради функціонують 7 ЗЗСО, з них: 1 – школа І ступеня, 2 школи І-ІІ ступенів, 4 школи І-ІІІ ступенів. Розрахункова наповнюваність класів визначається з урахуванням кількості населення та щільності його проживання і є основною складовою у розрахунку субвенції з державного бюджету, яка передбачена  на заробітну плату педагогічних працівників.  

Вартість утримання одного учня  в ЗЗСО Війтовецької селищної ради становить біля 45,0 тисяч грн. на рік. Кількість учнів на одного вчителя складає 1/6,17 дітей.

Кількість учнів, що здобувають освіту на усіх рівнях, складає 838 учнів. Значна видаткова частина бюджету Війтовецької територіальної  громади використовується на забезпечення надання освітніх послуг. Школи з нижчою фактичною наповнюваністю класів у порівнянні з розрахунковою є найбільш затратними комунальними установами (у перерахунку на одного учня).

Саме тому, за критерієм спроможності освітньої мережі, серед 60 громад Хмельницької області освітня мережа громади займає 28 місце, з дефіцитом з розрахунку в 1,2. Цифра сформована на основі аналізу ФНК та РНК у порівнянні 1-4 класи, 5-9 класи та 10-11 класи, саме в старшій школі індекс спроможності є найнижчим. Фінансовий відділ Війтовецької селищної ради, керуючись пунктом 28 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого КМУ від 28.02.2002 №228, встановлює, що витрати повинні бути приведені у відповідність з бюджетними асигнуваннями. Для цього чисельність працівників установ, затверджених за штатним розписом, повинна бути приведена у відповідність з визначеним фондом оплати праці. Відповідно до розрахунку кількість ставок за формулою повинна становити 126 по нормативу, а фактична кількість – 147. Різниця у ставках складає 21 в перерахунку на кошти це 5,2 млн.грн. заробітної плати, що в перспективі могли б стати коштами залишків освітньої субвенції, які можна використати на зміцнення матеріально-технічної бази ЗЗСО, а саме: придбання шкільних автобусів, підручників та посібників, оснащення навчальних кабінетів, заходи, пов’язані з забезпеченням пожежної безпеки, будівництво нових туалетних приміщень, тощо. Проте надмірні витрати на утримання позбавляють можливості реінвестувати кошти громади у розвиток шкіл, які забезпечують більш високу якість освітніх послуг, крім того додаткове фінансування в такому випадку буде виділено з коштів Війтовецької селищної ради, що могли б бути спрямовані на розвиток інфраструктури, співфінансування проектів тощо.

Створення територіальної громади надало жителям наших сіл широкі можливості для формування своєї унікальної та ефективної системи управління освітньою сферою, яка в кінцевому рахунку допоможе підвищити якість освітніх послуг і заощадити кошти громади.

Заходи з оптимізації шкільної мережі планується провести з метою створення єдиного освітнього простору, раціонального та ефективного використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб учнів та вихованців. Дія прийнятого рішення поширюватиметься на учнів та їх батьків.

Отже, можливими варіантами вирішення питання щодо перспективного планування спроможної освітньої мережі на території Війтовецької селищної ради пропонуються на розгляд та громадське обговорення за наступним планом:

  1. Відповідно до вищевказних Постанов та Законів провести зміну типу та назви закладів освіти, засновником яких є Війтовецька селищна рада, наступним чином:

 

- Змінити тип та назву Бокиївського начально-виховного комплексу «загальноосвітьня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Війтовецької селищної  ради Хмельницької області на Бокиївську гімназію Війтовецької селищної ради Хмельницького району  Хмельницької області, визнавши її правонаступником;

 

- Змінити тип та назву Сарнівського начально-виховного комплексу «загальноосвітьня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Війтовецької селищної  ради Хмельницької області на Сарнівську гімназію Війтовецької селищної ради Хмельницького району  Хмельницької області, визнавши її правонаступником.

 

- Змінити тип та назву Завалійківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Війтовецької селищної ради Хмельницької області на Завалійківську гімназію Війтовецької селищної ради Хмельницького району  Хмельницької області, визнавши її правонаступником.

 

- Реорганізувати опорний навчальний заклад «Купільська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів» Війтовецької селищної ради Хмельницької області шляхом виділення філій – Поповецької загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів та Богданівського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І – ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» із наданням статусу юридичних осіб та передачею Волочиській міській раді за територіальної приналежністю. Та змінити тип та назву опорного навчального закладу «Купільська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів» Війтовецької селищної ради Хмельницької області на Купільський ліцей Війтовецької селищної ради Хмельницького району Хмельницької області.

 

Припинити юридичну особу Криштопівський навчально – виховний комплекс «загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад» Війтовецької селищної ради Хмельницької області в результаті його ліквідації.

 

            Формат проведення громадського обговорення: у зв’язку з продовженням дії постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236«Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» та забороною масових зібрань, пропозиції та зауваження приймаються у письмовій формі із зазначенням особи та контактної інформації заявника за адресою смт Війтівці, вул. Героїв України, 4.  Також із дотриманням усіх заходів безпеки: публічне громадське обговорення передбачатиме проведення на базі ЗЗСО:

• конференцій, форумів, громадських слухань, засідань за круглим столом, зборів, зустрічей з громадськістю за окремим планом, поданим директорами шкіл;

• теле - або радіодебатів, Інтернет-конференцій, електронних консультацій (п. 13 Порядок № 996)

До участі в обговоренні запрошуються всі  мешканці території, підпорядкованої Війтовецькій селищній раді.

6. Місцезнаходження та адреса електронної пошти, номер телефону організатора громадського обговорення, за якими можна отримати консультації з питання, що винесено на громадське обговорення, Війтовецька селищна рада, смт Війтівці, вул. Героїв України 10Г. (Війтовецька селищна рада, смт Війтівці, вул. Героїв України 4).

 

7. Прізвище та ім’я особи, визначеної відповідальною за проведення громадського обговорення – Камінський Дмитро Михайлович – начальник відділу освіти, молоді та спорту, культури та туризму. Контактна особа – Сянькова Інна Петрівна  тел: 0964596711

Про реорганізацію ОНЗ Купільська ЗОШ шляхом виокремлення філій, зміна типу та назви

Про ліквідацію Криштопівського НВК

Про зміну типу і назви Завалійківської ЗОШ

Про зміну типу і назви Бокиївського НВК

Про зміну типу і назви Сарнівського НВК


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Чи задоволені Ви роботою сайту?

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь