Війтовецька територіальна громада

Хмельницька область, Хмельницький район

ЗВЕРНЕННЯМ ГРОМАДЯН ОСОБЛИВУ УВАГУ

Дата: 07.04.2020 08:18
Кількість переглядів: 397

ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОБОТУ ІЗ ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН У ВИКОНАВЧОМУ ...Статтею 40 Конституції України визначено: «Усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк»

Статтею 55 Конституції України визначено: «Права і свободи людини і громадянина захищаються судом. Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Кожен має право звертатися за захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Кожному гарантується право звернутись із конституційною скаргою до Конституційного Суду України з підстав, установлених цією Конституцією, та у порядку, визначеному законом. Кожен має право після використання всіх національних засобів юридичного захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна. Кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань»  

Статтею 1 Закону України «Про звернення громадян» визначено: «Громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.

Військовослужбовці, працівники органів внутрішніх справ і державної безпеки, а також особи рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України мають право подавати звернення, які не стосуються їх службової діяльності.

Особи, які не є громадянами України і законно знаходяться на її території, мають таке ж право на подання звернення, як і громадяни України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами»

Статтею 5 Закону України «Про звернення громадян» визначено:«Звернення адресуються органам державної влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності, об’єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань.

Звернення може бути подано окремою особою (індивідуальне) або групою осіб (колективне).

Особливою формою колективного звернення громадян до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органу місцевого самоврядування є електронна петиція, яка подається та розглядається в порядку, передбаченому статтею 23-1 цього Закону.

Звернення може бути усним чи письмовим.

Усне звернення викладається громадянином на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв’язку через визначені контактні центри, телефонні "гарячі лінії" та записується (реєструється) посадовою особою.

Письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення).

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявнику з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження, крім випадків, передбачених частиною першою статті 7 цього Закону.

Звернення про надання безоплатної правової допомоги розглядаються в порядку, встановленому законом, що регулює надання безоплатної правової допомоги»

Статтею 8 Закону України «Про звернення громадян» визначено: «Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

Не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, а також ті звернення, терміни розгляду яких передбачено статтею 17 цього Закону, та звернення осіб, визнаних судом недієздатними.

Рішення про припинення розгляду такого звернення приймає керівник органу, про що повідомляється особі, яка подала звернення»

Статтею 38,  ч.б, п.1  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначено: «делеговані повноваження: забезпечення вимог законодавства щодо розгляду звернень громадян, здійснення контролю за станом цієї роботи на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності»

  Для забезпечення конституційного права громадян на звернення   керівництвом Війтовецької селищної ради та старостами старостинських округів проводиться прийом громадян»

 

Г Р А Ф І К

особистого прийому громадян керівництвом

Війтовецької селищної ради

 

 

№ п/п

Прізвище, імя, по-батькові посадової особи

Дні та години прийому

1

СТЕПАНЮК ІГОР ГРИГОРОВИЧ

селищний голова

Понеділок

з 09-00 до 12-00 години

2

ВОРОБЙОВА ОЛЕКСАНДРА ОЛЕКСАНДРІВНА

заступник селищного голови з питань

діяльності виконавчих органів ради

Середа

з 13-00 до 16-30 години

п’ятниця

з 09-00 до 12-00 години

3

ГЛУЩАК НАТАЛІЯ СТАНІСЛАВІВНА

секретар селищної ради

Четвер

з 13-00 до 16-30 години

4

БЕРЕЗА АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ керуючий справами (секретар) виконкому

Вівторок, середа, четвер

з 09-00 до 12-00 години

 п’ятниця

з 13-00 до 16-00 години

Г Р А Ф І К

особистого прийому громадян

старостами Війтовецькій селищній раді

 

№ п/п

Назва населеного пункту

Дні та години прийому

1

с.Бокиївка, Медведівка

с.Бронівка

с.Видава

с.Завалійки

с.Зелена

с.Кривачинці

с.Павликівці, Мочулинці

с.Петриківці, Качуринці

с.Писарівка

с.Порохня

с.Сарнів, Куровечка

Понеділок,вівторок,             середа, п’ятниця

з 09 до 12 години

2

с.Криштопівка

Понеділок, середа

з 09 до 12 години

вівторок, п’ятниця

з 13 до 16-00

Прийом  народних депутатів України з питань депутатської діяльності у разі їх звернення здійснюється відповідно до ст. 17 Закону України «Про статус народного депутата  України» невідкладно.

Для отримання інформаційно-консультативних послуг, оперативного реагування на гострі проблеми, невідкладного вжиття заходів щодо припинення неправомірних дій, поновлення прав і свобод, порушених внаслідок недодержання вимог законодавства громадяни можуть звертатись до Війтовецької селищної ради за телефоном 9-52-62 щодня (крім вихідних) з 8-00 до 17-00 години, у п’ятницю з 8-00 до 15-45 години.

            Відповідно до ст. 14 Закону України «Про доступ до публічної інформації» в загальному відділі селищної ради визначено спеціальне місце для роботи запитувачів з документами чи їх копіями.  

Відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008 №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» на протязі   І кварталу 2020 року здійснювались необхідні організаційні заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення та ефективного вирішення порушених у них питань.

       Робота по розгляду звернень громадян, організації особистого прийому перебуває на постійному контролі. Особливо уважне ставлення приділяється до звернень громадян,  які мають особливі заслуги перед Україною, а також соціально незахищених верств населення.

       Підсумки роботи зі зверненнями громадян і вирішення порушених у них проблемних питань щоквартально розміщуються на офіційному веб-сайті селищної ради у розділі «Новини».

Всі звернення, які надходять до селищної ради, уважно розглядаються, викладені в них факти перевіряються, за результатами розгляду заявникам надаються своєчасно обґрунтовані відповіді. Прийом громадян у селищній раді здійснюється відповідно до затвердженого графіку особистого прийому громадян.

У приміщенні селищної ради та старостинських округів обладнано стенди, які дають можливість відвідувачам ознайомитись із основними положеннями законодавства України про звернення громадян, а також розміщено графіки прийому громадян керівниками обласної та районної рад, обласної та районної держадміністрацій, посадовими особами селищної ради.

Крім цього на офіційному веб-сайті селищної ради у розділі «Звернення громадян» розміщено інформацію про права громадян на звернення, графіки особистого прийому громадян, а також зразки бланків заяв, що стосуються найбільш поширених питань.

Всі рішення сесій та виконавчого комітету розміщені на офіційному веб-сайті селищної ради для публічного ознайомлення.

         Значне місце у зверненнях громадян займають земельні питання та питання соціального захисту (надання матеріальних допомог).

    Так,  у І кварталі 2020 року надійшло 780 письмових  звернень громадян, з них:

- по земельних питаннях – 602

- по наданню матеріальних допомог на лікування – 134

- по наданню матеріальних допомог на народження дитини – 8

- по наданню матеріальних допомог на поховання - 3

- по наданню матеріальних допомог на вирішення соціально-побутових потреб – 6

- інші – 27

      На особистий прийом до селищного голови, заступника селищного голови, секретаря ради та керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету звернулось 54 громадян, з них:

  • по земельних питаннях – 9
  • по питанню соціального захисту населення (заяви на лікування, матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових проблем, матеріальна допомога по народженню дитини) – 18
  • по питанню благоустрою (розчищення вулиць від снігу) – 1
  • по інших питаннях (видача довідок про склад сім’ї, доходи, користування газобалонною установкою, переоформлення спадщини, обстеження житлових умов, субсидії, відкриття торгової точки, видача дров) – 26. 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Чи задоволені Ви роботою сайту?

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь