Війтовецька територіальна громада

Хмельницька область, Хмельницький район

ЗВЕРНЕННЯМ ГРОМАДЯН НАЛЕЖНУ УВАГУ

Дата: 05.10.2018 13:02
Кількість переглядів: 651

? ?µ?·???»?????°?? ???????????? ?·???±???°?¶?µ???? ?·?° ?·?°?????????? "??????? ???????????? ??? ???????????? ?????????????? ?????????? ??????? ???????????? ??? ???????????? ?????????????? ??????????"ЗВЕРНЕННЯМ ГРОМАДЯН НАЛЕЖНУ УВАГУ

Статтею 40 Конституції України визначено: «Усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк»

             Статтею 55 Конституції України визначено: «Права і свободи людини і громадянина захищаються судом. Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Кожен має право звертатися за захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Кожному гарантується право звернутись із конституційною скаргою до Конституційного Суду України з підстав, установлених цією Конституцією, та у порядку, визначеному законом. Кожен має право після використання всіх національних засобів юридичного захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна. Кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань»  

             Статтею 1 Закону України «Про звернення громадян» визначено: «Громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.

Військовослужбовці, працівники органів внутрішніх справ і державної безпеки, а також особи рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України мають право подавати звернення, які не стосуються їх службової діяльності.

Особи, які не є громадянами України і законно знаходяться на її території, мають таке ж право на подання звернення, як і громадяни України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами.»

            Статтею 5 Закону України «Про звернення громадян» визначено: «Звернення адресуються органам державної влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності, об’єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань.

Звернення може бути подано окремою особою (індивідуальне) або групою осіб (колективне).

Особливою формою колективного звернення громадян до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органу місцевого самоврядування є електронна петиція, яка подається та розглядається в порядку, передбаченому статтею 23-1 цього Закону.

Звернення може бути усним чи письмовим.

Усне звернення викладається громадянином на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв’язку через визначені контактні центри, телефонні "гарячі лінії" та записується (реєструється) посадовою особою.

Письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення).

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявнику з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження, крім випадків, передбачених частиною першою статті 7 цього Закону.

Звернення про надання безоплатної правової допомоги розглядаються в порядку, встановленому законом, що регулює надання безоплатної правової допомоги.»

              Статтею 8 Закону України «Про звернення громадян» визначено: «Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

Не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, а також ті звернення, терміни розгляду яких передбачено статтею 17 цього Закону, та звернення осіб, визнаних судом недієздатними.

Рішення про припинення розгляду такого звернення приймає керівник органу, про що повідомляється особі, яка подала звернення»

          Статтею 38,  ч.б, п.1  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначено: «делеговані повноваження: забезпечення вимог законодавства щодо розгляду звернень громадян, здійснення контролю за станом цієї роботи на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності»

              Для забезпечення конституційного права громадян на звернення   керівництвом Війтовецької селищної ради та старостами старостинських округів проводиться прийом громадян»

      Графік

особистого прийому громадян

керівництвом Війтовецької селищної ради

№ п/п

Прізвище, імя, по-батькові посадової особи

Дні та години прийому

1

СТЕПАНЮК ІГОР ГРИГОРОВИЧ

селищний голова

Понеділок

з 09-00 до 12-00 години

2

ПЕЧЕНЮК ВАСИЛЬ ВОЛОДИМИРОВИЧ

заступник голови

Понеділок

з 13-00 до 17-00 години

3

СВИСТУН ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

заступник голови

Вівторок

з 13-00 до 16-30 години

4

ВОРОБЙОВА ОЛЕКСАНДРА ОЛЕКСАНДРІВНА

заступник голови

Середа

з 13-00 до 16-30 години

5

ГЛУЩАК НАТАЛІЯ СТАНІСЛАВІВНА

секретар селищної ради

Четвер

з 13-00 до 16-30 години

6

БЕРЕЗА АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ керуючий справами (секретар) виконкому

Вівторок, середа, четвер

з 09-00 до 12-00 години

 п’ятниця

з 09-00 до 12-00 години

з 13-00 до 16-00 години

 

Г Р А Ф І К

особистого прийому громадян

старостами Війтовецькій селищній раді

№ п/п

Назва населеного пункту

Дні та години прийому

1

с.Бокиївка, Медведівка

с.Бронівка

с.Видава

с.Завалійки

с.Зелена

с.Кривачинці

с.Павликівці, Мочулинці

с.Петриківці, Качуринці

с.Писарівка

с.Порохня

с.Сарнів, Куровечка

Понеділок, вівторок, середа, п’ятниця

з 09 до 12 години

2

с.Криштопівка

Понеділок, середа

з 09 до 12 години

вівторок, п’ятниця

з 13 до 16-00

              Прийом  народних депутатів України з питань депутатської діяльності у разі їх звернення здійснюється відповідно до ст. 17 Закону України «Про статус народного депутата  України» невідкладно.                                            

              Для отримання інформаційно-консультативних послуг, оперативного реагування на гострі проблеми, невідкладного вжиття заходів щодо припинення неправомірних дій, поновлення прав і свобод, порушених внаслідок недодержання вимог законодавства громадяни можуть звертатись до Війтовецької селищної ради за телефоном 9-52-62 щодня (крім вихідних) з 8-00 до 17-00 години, у п’ятницю з 8-00 до 15-45години.

             Відповідно до ст. 14 Закону України «Про доступ до публічної інформації» в загальному відділі селищної ради визначено спеціальне місце для роботи запитувачів з документами чи їх копіями.  

             Робота по розгляду звернень громадян, організацій особистого прийому перебуває на постійному контролі. Особливо уважне ставлення приділяється до звернень громадян, які являються інвалідами та учасниками війни, учасниками АТО, багатодітним сім’ям.

             Для підвищення рівня правової обізнаності громадян, що звертаються до селищної ради, та використання громадянами законного права на звернення створено всі умови. У приміщенні селищної ради та старостинських округів обладнано стенди, які дають можливість відвідувачам ознайомитись із основними положеннями законодавства України про звернення громадян, а також розміщено графіки прийому громадян керівниками обласної та районної рад, обласної та районної держадміністрацій, посадовими особами селищної ради. Також для зручності розроблено зразки бланків заяв, що стосуються найбільш поширених питань.

              Всі рішення сесій та виконавчого комітету розміщені на сайті селищної ради для публічного ознайомлення.

             Селищним головою, виконавчим комітетом селищної ради багато уваги приділяється вирішенню питань, що порушуються у зверненнях громадян.       

             Всі звернення розглядаються своєчасно та належним чином, відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян». Значне місце у зверненнях громадян займають земельні питання та питання соціального захисту (надання матеріальних допомог).

    За 9 місяців 2018 року  надійшло 1038 письмових  звернень громадян, з них :

- по земельних питаннях -  697

- по наданню матеріальних допомог учасникам АТО  – 3

- по наданню матеріальних допомог на лікування – 254

- по наданню матеріальних допомог на поховання - 4

- по наданню матеріальної допомоги громадянам в зв`язку з надзвичайною ситуацією (зливою з градом) – 13

- інші (присвоєння адреси, сплата частинами орендної плати, призначення опікуном, винос літньої торгівлі, видалення дерев) – 67

- з них масові -10 

      На особистий прийом до селищного голови, заступників селищного голови, секретаря ради та керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету   звернулось 397 громадян з них:

  • по земельних питаннях – 95
  • по питанню соціального захисту населення (заяви на лікування, матеріальна допомога учасникам АТО) – 125
  • по питанню благоустрою  -   22
  • по інших питаннях ( спорудження пам’ятника «Небесній сотні»,внесення змін в рішення виконавчого комітету, видача довідок різного характеру, вуличне освітлення,  закриття НВК,  ізоляція теплотраси,  працевлаштування, присвоєння адреси,  розчищення снігу, винос літньої торгівлі,  проходження практики,  облаштування дитячого майданчика, продовження роботи в магазині, встановлення МАФу, про видачу свідоцтва про народження, про порядок оформлення спадщини) -155

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Чи задоволені Ви роботою сайту?

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь