Війтовецька громада
Волочиський район, Хмельницька область

Про підсумки роботи зі зверненнями громадян, які надійшли до селищної ради в І кварталі 2019 року

                                                                                                        

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ

ВІЙТОВЕЦЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ІV засідання

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

від 25 квітня 2019 року №

 

 

Про підсумки роботи зі зверненнями громадян, які

надійшли до селищної ради в І кварталі 2019 року

 

 

        Заслухавши інформацію керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету Війтовецької селищної ради Берези А.М., про підсумки роботи зі зверненнями громадян, які надійшли до селищної ради  у І кварталі 2019 року, керуючись Указом Президента України від 07.02.2008р. №109/2008 року «Про першочергові Заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», Законом України «Про звернення громадян»,    ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет селищної ради

 

ВИРІШИВ:

 

1.Інформацію керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету Війтовецької селищної ради Берези А.М. про підсумки роботи зі зверненнями громадян, які надійшли до селищної ради  у І кварталі 2019 року взяти до відома (додаток)

 

2.Посадовим особам виконавчого  комітету селищної  ради:

- забезпечити дієвий контроль за повним, об’єктивним і кваліфікованим розглядом звернень громадян та своєчасним наданням конкретних і фахових відповідей заявникам за результатами розгляду їх звернень;

-  з метою недопущення випадків упередженості, халатності та формалізму при розгляді звернень, у разі потреби, безпосередньо залучати заявників до перевірки фактів, викладених у заяві, із наданням їм можливості знайомитись з матеріалами перевірки, що, у свою чергу, сприятиме зменшенню кількості повторних звернень і звернень до вищестоящих органів влади;

- приділяти особливу увагу колективним зверненням громадян, контрі можуть викликати негативний суспільний резонанс;

- забезпечити першочерговий розгляд звернень громадян, які мають особливі заслуги перед Україною, а також соціально незахищених верств населення;

- у разі відмови у задоволенні вимог, викладених у заяві (клопотанні), письмово доводити до відома заявника обґрунтовані мотиви відмови з посиланням на закон та роз’яснювати порядок оскарження прийнятого рішення;

- посилити виконавську дисципліну посадових осіб за належну організацію роботи із зверненнями громадян та результативність вирішення порушених у них питань, у тому числі, шляхом притягнення винних у встановленому законодавством порядку до дисциплінарної відповідальності за невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків із розгляду звернень громадян;

- щоквартально інформувати населення на офіційному веб-сайті Війтовецької селищної ради щодо підсумків роботи зі зверненнями громадян і вирішення порушених у них проблемних питань;

 

3. Рішення виконавчого комітету від   31 січня 2019 року № 8 « Про підсумки роботи зі зверненнями громадян, які надійшли до селищної ради  у 2018 році» вважати виконаним  та зняти з контролю

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету Війтовецької селищної ради Березу А. М.

 

 

 

Селищний голова                                     І.  Степанюк